• محصولات اخیر

  یووی فول اتومات سیلندری یووی فول اتومات سیلندری
 • محصولات اخیر

  لمینت فول اتومات لمینت فول اتومات
 • محصولات اخیر

  سلفون واتربیس فول اتومات سلفون واتربیس فول اتومات
 • محصولات اخیر

  چسب گرم تک گیره چسب گرم تک گیره

چسب گرم تک گیره

١-حداكثر سرعت در ساعت : ٦٠٠ كتاب در ساعت
٢- حداكثر ابعاد كتاب: ٤٢٠/٣١٠ ميليمتر
٣- حداقل ابعاد كتاب : ٥٠/٥٠ ميليمتر
٤- حداكثر ابعاد جلد بدون عطف : ٦٦٠/٤٢٠ ميليمتر
٥- حداكثر دهنه گيره : ٦٠ ميليمتر
٦- برق : ٣ فاز - ٣٨٠ ولت
٧- طول دستگاه : ٢٤٨٠ ميليمتر
٨- ارتفاع دستگاه : ١٢٥٠ ميليمتر
٩- عرض دستگاه : ٨١٠ ميليمتر
١٠- داراي اينورتور