دای کات فکی

توضیح مختصری از محصول توضیح مختصری از محصول توضیح مختصری ...

توضیح مختصری از محصول توضیح مختصری از محصول توضیح مختصری ...

En

مشخصات دایکات فکی

1 – دارای لنتهای ضد روغن ترمز و کلاج که در ایمنی دستگاه مهم است

2 – دارای ایمنی استاندارد در چندین مکان از دستگاه

3 – دارای میکروسوئیچهای مگنتی

4 – استفاده از تکنولوژی برتر دنیا

 5 – دارای مکث از0 تا 30 ثانیه

6 – گواهی ایمنی دستگاه از ایمنی و بهداشت وزارت کار جمهوری اسلامی ایران

ابعاد دستگاه وزن دستگاه حداکثر ضربه در ساعت قدرت موتور
80*120 4000کیلو گرم 1900 4 کیلو وات
90*130 4300 کیلو گرم 1700 5/5 کیلو وات
100*140 4700 کیلو گرم 1500 5/5 کیلو وات
130*170 12000 کیلو گرم 1200 8 کیلو وات
دیدگاه خود را بیان کنید