شرکت حرفه و فن | تولید کننده ماشین آلات چاپ و بسته بندی | ماشین سازی حرفه و فن

پروژه ها

۱۷:۳۲
۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰
۱۷:۳۲
۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰
۱۷:۳۲
۲۷ / ۷ / ۱۴۰۰

ماشین سازی حرفه وفن

ماشین سازی حرفه وفن در سال 1356 به مدیریت اقای داود تات داودی تاسیس گردید

۱۴:۱۵
۱۲ / ۷ / ۱۴۰۰

ماشین سازی حرفه وفن

ماشین سازی حرفه وفن در سال 1356 به مدیریت اقای داود تات داودی تاسیس گردید

۱۵:۵۵
۱۲ / ۷ / ۱۴۰۰

کیلومتر 20 جاده خاوران قیامدشت

021-36081919