فروش دستگاه دایکات فکی سایز 140 به شرکت بسته بندی برادران چاخرلو