فروش دستگاه دایکات فکی80*120 به آقای فخیره در خاتون آباد تهران