فروش دستگاه دایکات فکی 100*140 به شرکت بازرگانی و خدماتی همگام خودرو