فروش دستگاه دایکات فکی سایز 160 به شرکت ارمین کارتن پیشرو