ماشین جلد کن شومیز

ماشین جلد کن شومیز

ماشین جلد کن شومیز

En

ماشین جلد کن شومیز

 

 

ماشین صحا فی : چسب گرم سه خانه نیمه اتومات

1) سرعت بالا

2) نداشتن محدودیت در نوع شکل جلد

3) پرس بسیار قوی و تقویت شده

4) دارای اره و پفراژ همخوان می باشد

5) ترمز روی پرس با دقت بیشتر

6) گونیا کردن جلد بر روی پرس از کاربری این دستگاه به صورت نیمه اتومات زنجیره ای است

از مزایای این کاربر می توان

1) تسهیل در اماده سازی دستگاه برای تنظیم هایسریع و عوض کردن فرم جلد
2) تماس نداشتن جلد گذار با پرس کتاب
3) نداشتن محدودیت اعم از جلد جیبی تا رحلی و حتی جلد های لب بر گشته
4) نداشتن هیچ گونه STOP در کار وکار کردن یکسره
5) با گذاشتن فرم کاربر نیز عمل نکرده و جلوی پرت جلدی را می گیرد
6) چسب زنی این دستگاه دارای ساعت بوده و با تنظیم ساعت ان در هر موقع از شبانه روز دستگاه اماده ی کار می باشد.


جیبی Min رحلی Max اندازه جلد

 

600 1250 سرعت کار در ساعت

 

 

40/1 ارتفاع 20/1 عرض 70/2 سانتی متر طول دستگاه 100/1 تن وزن